aštrūs daiktai


aštrūs daiktai
aštrūs daiktai statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Sveikatos priežiūros veiklai vykdyti nebetinkamos priemonės ir instrumentai, kuriais galima į(si)pjauti, į(si)durti, su(si)žeisti ar nuo jų už(si)krėsti. šaltinis Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • skaudus — skaudùs, ì adj. (4) K, Rtr, NdŽ, skaũdus, ì (4); SD176, H, R, N, I, M, L 1. skaudantis, skaudamas, skausmingas: Skaudi vieta, kur užgauta – ten prisitikti negal J. Skaudì žaizda, opa DŽ. Grindų neploviau – pirštas skaudùs Kdl. Ma[n] par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • imti — im̃ti, ìma (ẽma), ė̃mė K, Š; SD114, B, R, M I. tr., intr. 1. čiupti, stverti ranka, pirštais ar kokiu įrankiu: Kad emì, im̃k greičiau! Slm. Kam emì tokį didelį obulą – nesuvalgysi! Als. Im̃k žiupsnelį aguonų! Slm. Nereikia nieko rankosna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikas — 1 laĩkas sm. (4) 1. sing. fil. nuolat besivystančios materijos egzistavimo forma: Pagrindinės bet kurios būties formos yra erdvė ir laikas rš. 2. sing. trukmė, tos trukmės tarpas, matuojamas amžiais, metais, mėnesiais, dienomis, valandomis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailus — smailùs, ì adj. (4) 1. Lex82, R, Sut, I, K, M, LL62,232, Rtr į galą smarkiai sulaibėjęs; pršn. bukas: Smailùs galas baslio, t. y. nusmailytas J. Šernų smaĩlūs snukiai Žln. Dantes kai kiškio smaĩlūs Plš. Pempelės y[ra] labai gražus nutaškotas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vikšris — 1 vìkšris sm. (2) [K], K.Būg, DrskŽ bot. 1. J.Jabl, DŽ, LTEXII243, Šts vikšrinių šeimos žiedinis drėgnų vietų augalas (Juncus): Glaustažiedis vìkšris (J. conglomeratus) NdŽ. Laibasis vikšris (J. tenuis) LBŽ. Liūninis vikšris (J. supinus) LBŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language